Napisz tweeta do swojego lidera politycznego,aby zażądał od UE zakończenia przemocy seksualnej wobec dzieci w Internecie.

Powiedzmy naszym przywódcom, że chcemy położyć kres wykorzystywaniu dzieci. Teraz!

Internet staje się coraz bardziej niebezpieczny dla naszych dzieci. Jednakże nasi liderzy polityczni i decydenci uchylają się od odpowiedzialności, podczas gdy mogliby zrobić coś dla poprawy bezpieczeństwa.

W związku z coraz większą zależnością społeczeństwa od technologii cyfrowych i Internetu w zakresie prawie wszystkiego, bezpieczny dostęp do Internetu dla dzieci nigdy nie był łatwiejszy ani ważniejszy. Ponieważ coraz więcej dzieci spędza swój czas w Internecie, podobnie znajdują się tam też przestępcy szukający swych ofiar.

UE rozważa obecnie podjęcie decyzji, czy sprawić aby Internet stał się miejscem wolnym od wykorzystywania seksualnego dzieci i pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania szkodliwych treści.

Musimy pokazać naszym przywódcom przed głosowaniem nad ustawą, ilu z nas jest gotowych stanąć w obronie dzieci. Tweetuj teraz swojego posła do PE lub rząd krajowy i wezwij ich do włączenia się do #ChildSafetyOn i położenia kresu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie.

Napisz tweeta do swojego lidera politycznego,aby zażądał od UE zakończenia przemocy seksualnej wobec dzieci w Internecie.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności tutaj.


Powiedzmy naszym przywódcom, że chcemy położyć kres wykorzystywaniu dzieci. Teraz!

Internet staje się coraz bardziej niebezpieczny dla naszych dzieci. Jednakże nasi liderzy polityczni i decydenci uchylają się od odpowiedzialności, podczas gdy mogliby zrobić coś dla poprawy bezpieczeństwa.

W związku z coraz większą zależnością społeczeństwa od technologii cyfrowych i Internetu w zakresie prawie wszystkiego, bezpieczny dostęp do Internetu dla dzieci nigdy nie był łatwiejszy ani ważniejszy. Ponieważ coraz więcej dzieci spędza swój czas w Internecie, podobnie znajdują się tam też przestępcy szukający swych ofiar.

UE rozważa obecnie podjęcie decyzji, czy sprawić aby Internet stał się miejscem wolnym od wykorzystywania seksualnego dzieci i pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania szkodliwych treści.

Musimy pokazać naszym przywódcom przed głosowaniem nad ustawą, ilu z nas jest gotowych stanąć w obronie dzieci. Tweetuj teraz swojego posła do PE lub rząd krajowy i wezwij ich do włączenia się do #ChildSafetyOn i położenia kresu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie.