Podejmij działanie teraz, aby chronić dzieci przed drapieżcami online.

Dzieci nie potrafią się ochronić przed ciemną stroną Internetu.

Wykorzystywanie seksualne dzieci to problem, który trafia do naszych domów za pośrednictwem tabletów, telefonów i laptopów. Jest to problem globalny, ale prawie nigdzie na świecie nie wprowadzono przepisów, które go powstrzymują.

W najbliższych miesiącach UE ma szansę to zmienić.

Nowa propozycja UE nałożyłaby na platformy technologiczne obowiązek opracowywania bezpiecznych usług dla naszych dzieci; wykrywania, zgłaszania i usuwania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci z należących do nich platform oraz ochrony naszych dzieci przed internetowymi drapieżcami.