Kampania mająca na celu zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci i ich wykorzystywania oraz ochronę naszych dzieci w Internecie.

Od swych najmłodszych lat dzieci poruszają się w przestrzeni wirtualnej Internetu, ucząc się, nawiązując kontakty z przyjaciółmi i bawiąc się. Mówiąc ogólnie, Internet to niesamowita przestrzeń do odkrywania świata i dobrej zabawy.

Jest to jednak również wysoce nieuregulowana przestrzeń, w której szkodliwe treści i zachowania mogą ogromnie wpłynąć na życie dzieci. Kampania #ChildSafetyOn ma na celu zapewnienie dzieciom możliwości poruszania się w cyfrowym świecie, wzmocnionym i chronionym przed rosnącym ryzykiem wykorzystywania seksualnego.

Tweetuj swojego lidera

Napisz tweet do swoich liderów politycznych, aby żądali zakończenia przemocy seksualnej wobec nieletnich w Internecie w ramach UE.

Zacznij działać

W 2023 r. ponad
500 000

osób podpisało petycję popierającą przepisy chroniące dzieci w Internecie

NOWA USTAWA PROPONOWANA W CELU OCHRONY DZIECI

Dbanie o bezpieczeństwo młodych ludzi w Internecie

Tylko w 2021 roku na całym świecie zgłoszono około 85 milionów zdjęć i filmów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci. To jest oburzające i musi się skończyć.

Właśnie zaproponowano nowe przepisy UE mające na celu zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci i ich wykorzystywania. Ma to oznaczać, że sektor technologiczny w końcu weźmie na siebie odpowiedzialność i skorzysta z dostępnych narzędzi do zwalczania wykorzystywania dzieci.

Ale musisz poprzeć te nowe przepisy. Chcemy, aby prawodawcy i firmy technologiczne wiedziały, jak bardzo ma to dla nas znaczenie.

Kto z nami?

ChildSafetyON to kampania prowadzona przez koalicję ponad 40 organizacji praw dziecka, które mają na celu zwiększenie świadomości pilnej potrzeby ochrony dzieci w sieci w naszym ciągle rozwijającym się cyfrowym świecie. Koalicja obejmuje Europejską Grupę Interesów Prawnych w Sprawie Przeciwdziałania Nadużyciom Seksualnym Dzieci (ECLAG).

Organizacje praw dziecka połączyły siły w wspólnym celu: ochrona dzieci przed okrutnymi przestępstwami nadużyć seksualnych i wykorzystaniem online. Poprzez wspieranie partnerstw i zachęcanie do współpracy między organizacjami pozarządowymi, agencjami rządowymi, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim, dążymy do wszechstronnego podejścia, które nie pozostawi żadnego dziecka bez opieki.